Site Loader
Madencilik Endüstrisi Madencilik makineleri

Madencilik Endüstrisi Madencilik makineleri 

Madencilik makineleri

Madencilik, birçok bölgede endüstriyel gelişmenin temelini oluşturan küresel bir endüstridir. Sadece temel hammaddelerin kaynağı olduğu için değil, aynı zamanda ulusal hesaplardaki önemi, istihdam seviyesi ve etkisinden dolayı genellikle uzak ve az gelişmiş bölgelerde potansiyel olarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya yol açtığı için kilit bir sektördür. Madencilik faaliyetleri, konumu (genellikle yetersiz altyapıya sahip neredeyse tüm akla gelebilecek yerler), boyutu ve zaman ölçeği nedeniyle ciddi çevresel bozulmaya da neden olabilir. Madencilik faaliyetlerinin olası olumsuz etkileri şunları içerir: * Enerji ve su tüketimi * Hava, su ve arazi kirliliği * Peyzaj değişikliği * Toprak erozyonu * Nehir kıyılarının tahrip edilmesi * Sağlık ve güvenlik sıkıntısı.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Post Author: is makineleri